Read e-book online A Guide to Chess Endings PDF

By Max Euwe

ISBN-10: 0486233324

ISBN-13: 9780486233321

This publication deals transparent, thorough assurance of crucial, usually encountered endgame occasions. 331 examples are analyzed (each with its personal diagram), together with 30 examples of Queen endings, and a hundred examples each one of pawn endings, minor piece endings and rook endings. "The top e-book for the student..."—Cleveland Chess Bulletin.

Show description

Read or Download A Guide to Chess Endings PDF

Best games: chess books

Get From the Opening Into the Endgame PDF

Grandmaster Edmar Mednis, an international professional at the endgame, exhibits easy methods to continue within the minimal variety of strikes from the hole to a beneficial endgame, primarily bypassing the middlegame. He discusses 11 assorted openings, together with either open and closed structures, in each one case explaining the simplest routes to specific endgame positions.

Get Principles of Chess in Theory and Practice PDF

A few of the earliest books, quite these courting again to the 1900s and sooner than, are actually super scarce and more and more pricey. we're republishing those vintage works in reasonable, top of the range, sleek variants, utilizing the unique textual content and art.

S.T.A.R. Chess - download pdf or read online

A direction in 4 key features of chess, process, strategies, assault and response, provided within the author's distinct and largely acclaimed variety, with puzzles, mnemonics and anecdotes.

Download PDF by International Master Arthur van de Oudeweetering: Train Your Chess Pattern Recognition: More Key Moves &

During this sequel to his rapid vintage increase Your Chess development acceptance, a hugely unique tackle sensible middlegame guideline, Arthur van de Oudeweetering offers avid gamers of just about each point with a clean offer of crucial, but easy-to-remember construction blocks for his or her chess wisdom.

Extra info for A Guide to Chess Endings

Example text

15 18900 774900 17051850 209107890 1441238400 40 1155200 500505600 145991424000 30491340899840 ? 16 25088 1232896 33507328 525062144 4811118592 41 1277560 583844920 180024039020 39839128802924 ? 17 32368 1844976 59175640 1116665944 12616778208 42 1411200 681045120 222499677456 52352705728512 ? 18 41472 2757888 105557904 2437807104 34692705648 43 1553160 788487560 271515768944 67478117820624 ? 19 51984 3933456 173570244 4691672964 79514466480 44 1707552 912862720 332023922560 87430668092416 ? 20 64800 5606400 287904000 9234168960 189770459200 45 1871100 1049687100 401355457650 111314431376010 ?

Len x2+1, ze kterého dostáváme komplexní kořeny +i a -i, kterým odpovídají partikulární řešení a . Tento případ je typický, pokud se odlišují vzorce na šachovnicích sudých a lichých rozměrů. Pro celá čísla je však člen vždy roven 0 a člen lze nahradit příjemnějším výrazem . O násobnostech kořenů platí totéž jako v případě kořenů reálných.

V této skupině vzorců má jmenovatel vždy tvar (x-1)k+1, z čehož vyplývá obecný tvar rekurentního vztahu (daný binomickými koeficienty se střídáním znaménka - viz tabulka na straně 40). Speciálně tedy, pokud mají dvě různé posloupnosti explicitní vzorce dané polynomy stejných stupňů a navíc oba vzorce platí pro všechny jejich členy (tedy už od n=1), pak mají obě takové posloupnosti shodný rekurentní vzorec. Ten ale samotný není (na rozdíl od vytvořující funkce) postačující k určení všech hodnot posloupnosti, k tomu je třeba ještě znát příslušný počet prvních členů této posloupnosti.

Download PDF sample

A Guide to Chess Endings by Max Euwe


by William
4.3

Rated 4.16 of 5 – based on 7 votes